Icon

Nguồn - Nhóm dịch: truyenv1

Cover Image

Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh

5
Tác giả: Đang cập nhật
Trạng thái: Đang cập nhật

Chương mới:

Chap 14
Chap 13
Chap 12
Cover Image
Cover Image

Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê

4.8
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy, Manhua, Romance, Shoujo, Smut
Trạng thái: Đang cập nhật

Chương mới:

Chap 121
Chap 120
Chap 119
Cover Image

Trọng Sinh Chi Hao Môn Cường Thế Quy Lai

4
Tác giả: Đang cập nhật
Trạng thái: Đang cập nhật

Chương mới:

Chap 42
Chap 41
Chap 40
Cover Image

Sủng Phi Của Pharaoh

4.1
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action, Comedy, Romance, Truyện Màu,
Trạng thái: Đang cập nhật

Chương mới:

Chap 62
Chap 61.5
Chap 61
Cover Image

Hào Môn Tiểu Lão Bà

4.4
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy, Manhua, Romance, Shoujo, Smut
Trạng thái: Đang cập nhật

Chương mới:

Chap 43
Chap 42
Chap 41
Cover Image

Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn

4.8
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy, Manhua, Romance, Shoujo, Smut
Trạng thái: Đang cập nhật

Chương mới:

Chap 11
Chap 10
Chap 9
Cover Image

Thủ Tịch Ngoan Ngoan Ái

5
Tác giả: Đang cập nhật
Trạng thái: Đang cập nhật

Chương mới:

Chap 45
Chap 44
Chap 43
Cover Image

Đế Vương Trắc

4.5
Tác giả: Đang cập nhật
Trạng thái: Đang cập nhật

Chương mới:

Chap 52
Chap 51
Chap 50
Cover Image

Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt

4.9
Tác giả: Đang cập nhật
Trạng thái: Đang cập nhật

Chương mới:

Chap 322
Chap 321
Chap 320
Cover Image

Hôn Trộm 55 Lần

4.9
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Manhua, Romance, Shoujo, Truyện Màu,
Trạng thái: Đang cập nhật

Chương mới:

Chap 158
Chap 157
Chap 156
Cover Image

Hắn Đến Từ Sao Hỏa

2.5
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy, Manhua, Romance, Truyện Màu,
Trạng thái: Đang cập nhật

Chương mới:

Chap 18.3
Chap 18.2
Chap 18.1
Cover Image

Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài

5
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy, Manhua, Romance, Shoujo, Smut
Trạng thái: Đang cập nhật

Chương mới:

Chap 74
Chap 73
Chap 72
Cover Image

Nhập Cốt Noãn Hôn

4.9
Tác giả: Đang cập nhật
Trạng thái: Đang cập nhật

Chương mới:

Chap 11
Chap 10
Chap 9
Cover Image

Tổng Tài Tại Thượng

4.8
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Manhua, Romance, Shoujo, Truyện Màu,
Trạng thái: Đang cập nhật

Chương mới:

Chap 11
Chap 10
Chap 9
Cover Image

Hoa Thiên Cốt

0
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Manhua, Romance, Sci-fi, Truyện Màu,
Trạng thái: Đang cập nhật

Chương mới:

Chap 116 SPOILER
Chap 115
Chap 114
Cover Image

Phượng Nghịch Thiên Hạ

4.4
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Fantasy, Manhua, Mystery, Truyện Màu,
Trạng thái: Đang cập nhật

Chương mới:

Chap 115 SPOILER
Chap 114
Chap 113
Cover Image

Vương Gia ! Không nên a !

4.5
Tác giả: Đang cập nhật
Trạng thái: Đang cập nhật

Chương mới:

Chap 39
Chap 38
Chap 37
Cover Image

Tổng Giám Đốc Bạc Tình Yêu Thương Ta

3.5
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy, Manhua, Romance, Shoujo, Smut
Trạng thái: Đang cập nhật

Chương mới:

Chap 39
Chap 38
Chap 37
Cover Image

Phi Đãi Nghiên Tuyết

4.9
Thể loại: Comedy, Manhua, Romance, Truyện Màu,
Trạng thái: Đang cập nhật

Chương mới:

Chap 140 SPOILER
Chap 139 SPOILER
Chap 138 RAW
Cover Image

Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần

4.8
Tác giả: Đang cập nhật
Trạng thái: Đang cập nhật

Chương mới:

Chap 17
Chap 16
Chap 15
Cover Image

Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký

3.5
Tác giả: Đang cập nhật
Trạng thái: Đang cập nhật

Chương mới:

Chap 58
Chap 57
Chap 56
Cover Image

Ách Xá - Yashe

4
Tác giả: Huyền Sắc
Thể loại: Comedy, Manhua, Romance, Truyện Màu,
Trạng thái: Đang cập nhật

Chương mới:

Chap 34
Chap 33
Chap 32
Cover Image

Phụng Lâm Thiên Hạ III

0
Trạng thái: Đang cập nhật

Chương mới:

Chap 69
Chap 68
Chap 67
Cover Image

Toàn Chức Cao Thủ

5
Tác giả: Hồ Điệp Lam
Thể loại: Action, Manhua, , ,
Trạng thái: Đang cập nhật

Chương mới:

Chap 113
Chap 112
Chap 111
Cover Image

Nhất Chỉ Sủng Hôn

5
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy, Manhua, Romance, Shoujo, Smut
Trạng thái: Đang cập nhật

Chương mới:

Chap 11
Chap 10
Chap 9
Cover Image

Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh

5
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy, Manhua, Romance, School Life, Shoujo
Trạng thái: Hoàn thành

Chương mới:

Chap 95
Chap 94
Chap 93
Cover Image

Hào Môn Đệ Nhất Thịnh Hôn

5.0
Tác giả: Đang cập nhật
Trạng thái: Đang cập nhật

Chương mới:

Chap 169
Chap 168
Chap 167
Cover Image

Thiên Giới Hôn Ước

0
Tác giả: Đang cập nhật
Trạng thái: Đang cập nhật

Chương mới:

Chap 1
Cover Image

Ngân Chi Thủ Mộ Nhân

4.5
Tác giả: Đang cập nhật
Trạng thái: Đang cập nhật

Chương mới:

Chap 196
Chap 195
Chap 194
Icon chat

Bình Luận Mới Nhất


Loading...
HOT