Cover Image

Bạch Môn Ngũ Giáp

2.5
Nội dung:

Có 3 món bảo vật do phục hy sáng tạo ra từ thời tối cổ lưu truyền tới ngày nay, tương truyền ai có 3 món bảo vật này trong tay sẽ thực hiện được 1 điều ước.Bạch môn giáo phái là nhóm người được cử nhiệm vụ ra sức bảo vệ 3 món bảo vật này.Nói chung ly kỳ hấp dẫn


Chap dự kiến:
Bạch Môn Ngũ Giáp Chap 92
Bạch Môn Ngũ Giáp Chap 93
Bạch Môn Ngũ Giáp Chap 94
  
Chương
Ngày
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Icon chat

Bình Luận Mới Nhất


Loading...
HOT